مدارک لازم جهت صدور معرفی نامه

 

1. تصویر کارت ملی بیمه شده اصلی

2. اصل و تصویر دفترچه بیمه پایه بیمه شده اصلی و بیمار

3.اصل و تصویر شناسنامه بیمه شده اصلی و بیمار

4. اصل و تصویر دستور پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری یا عمل جراحی یا خدمات تشخیصی درمانی در مرکز مورد نظر

5.ارائه اصل شناسنامه بیمه شده مبتلا به بیماری خاص

جهت اطلاع از مدارک بیمه گری به ضوابط بیمه گری قرارداد مراجعه شود.