قابل توجه بازنشستگان و وظیفه بگیران محترم مشترک صندوق بازنشستگی کشوری97-96

 

قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و وظیفه بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری با شرکت آتیه سازان حافظ از تاریخ 1396/06/01به مدت یکسال منعقد شده گردید

بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قرارداد بیمه تکمیلی درمان دوره قبل که تمایل به ادامه بیمه ندارند و همچنین بازنشستگان و وظیفه بگیرانی که مشمول بیمه تکمیلی درمان نمی باشد فقط از تاریخ 96/06/01 تا 96/08/15 فرصت دارد حسب مورد جهت ثبت نام و یا انصراف از آن دستگاه اجرایی متبوع و یا مدیریت های استانی صندوق بازنشستگی کشوری مراجعه نمایند.

بازنشستگان مشمول بیمه تکمیلی درمان جهت افزایش و یا حذف افراد تحت تکفل خود، براساس ضوابط قرارداد از تاریخ 96/06/01 تا 96/08/25 فرصت داند با ارئه مدارک مورد نیاز به شعب شرکت آتیه سازان حافظ مراجعه نمایند.

افرادی که در طول مدت این قرارداد بازنشسته می شوند  و مشمول بیمه تکمیلی درمان می کردند در صورت تمایل جهت افزایش افراد واجد شرایط تحت تکفل خود از تاریخ صدور حکم برقراری حقوق بازنشستگی سه ماه فرصت دارند با ارائه مدارک مربوطه به شعب شرکت آتیه سازان حافظ مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیازجهت افزایش افراد تحت تکفل :

اصل شناسنامه ، کارت ملی و دفترچه بیمه پایه افراد تحت تکفل )کپی مدارک  ذکر شده  می بایست ضمیمه درخواست شود)
 

گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاهی یا حوزوی با تعیین سطح جهت فرزندان و نوادگان پسر غیر شاغل 22 لغایت 25 سال و مقطع دکترا 26سال.

گواهی معلولیت یا ازکارافتادگی کلی (کارت بهزیستی و یا گواهی معتبر از پزشکی قانونی)

گواهی کفالت از مراجع ذیصلاح قضایی جهت نوادگانی که پدرشان در قید حیات نباشد و قانوناً تحت تکفل بازنشسته هستند.

گواهی کفالت معتبر از مراجع ذیصلاح قضایی یا نیروی انتظامی و یا دستگاه اجرایی متبوع در مورد پدر و مادر تحت تکفل بازنشسته که قبلاً تحت پوشش نبوده اند.

کپی صفحه دوم شناسنامه فرزندان و نوادگان اناث درصورت ازدواج و یا دفترچه بیمه پایه به تبع خود در صورت اشتغال

کپی برگه ابطال دفترچه بیمه خدمات درمانی

  • کپی کارت ملی فرزندان و نوادگان ذکور در صورت از دست دادن شرایط سنی

افراد تحت تکفل : افرادی که دارای دفترچه بیمه پایه بوده و واجد شرایط  به شرح ذیل می باشند.

الف)همسر یا همسران دائمی

 ب) فرزندان ذکور در صورت نداشتن شغل، حداکثر تا پایان سن22 سالگی (در مورد دانشجویان با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل تا پایان سن 25 سالگی و در مورد دانشجویان مقطع دکتری حداکثر تا پایان سن 26 سالگی)

 پ) فرزندان اناث به شرط نداشتن همسر و شغل

 ت) فرزندان ازکارافتاده کلی و یا معلول ذهنی یا جسمی بدون درنظر گرفتن شرط سنی با ارائه کارت سازمان بهزیستی کشور یا گواهی معتبر از پزشکی قانونی.  

 ث) نوادگانی که پدرشان در قید حیات نبوده وقانونا تحت تکفل بیمه شده اصلی می باشند( با رعایت شروط بندهای ب و پ ) و همچنین نوادگان تحت تکفل از کار افتاده کلی و یا معلول ذهنی یا جسمی (بدون لحاظ شرایط بندهای ب و پ) با ارائه کارت بهزیستی یا گواهی معتبر از پزشکی قانونی.

توضیح : فرزندان و نوادگان ذکور و اناث تحت تکفل که در طول مدت قرارداد شرائط پوشش بیمه ای  را از دست می دهند در صورت پرداخت حق بیمه تا خاتمه قرارداد، پوشش بیمه ای آنان بلامانع می باشد .

 ج) شوهر علیل و از کار افتاده و همچنین فرزندان بازنشستگان اناث فاقد همسر با ارائه مدارک مستند از سوی مراجع ذیصلاح مبنی بر تحت تکفل بودن شوهر یا فرزند.

 ح) پدر و مادر بازنشستگان و از کارافتادگان (زن و مرد) با ارائه مدارک مثبته از مراجع ذیصلاح مبنی بر تحت تکفل بودن