بازنشسته گرامی

با تکمیل فرم نظر سنجی ما را در ارائه هرچه بهتر خدمات یاری فرمایید.

1-میزان رضایت از عملکرد امورفنی اداره کل استان تهران


2-میزان رضایت از عملکرد امور درآمد و هزینه


3-میزان رضایت از نحوه اطلاع رسانی اخبار و برنامه های ویژه بازنشستگان


4-میزان رضایت از طراحی،محتویات و قابلیت استفاده از مطالب این سایت